ReadyPlanet.com
banner
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot

จังหวัดนครราชสีมามีสินค้าพื้นเมืองมากมายหลายอย่าง นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดในตัวเมืองหรือแหล่งผลิต สินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาจากด่านเกวียน ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่จากปักธงชัย ส่วนสินค้าหัตถกรรมกลุ่มแม่บ้านหาซื้อได้ที่ศูนย์จำหน่ายของดีเมืองโคราชใกล้ศาลากลางจังหวัดส่วนผลิตภัณฑ์อาหารได้แก่ หมูยอ แหนม ไส้กรอก กุนเชียง หมูหยองซึ่งผลิตกันมากที่ตัวเมืองและที่อำเภอปากช่อง และหมี่โคราชซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปHeadline
ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมarticle

ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ทอด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย ทั้งเป็นผืนผ้าและตัดเป็นชุด (OTOP)
 

เครื่องปั้นดินเผา (บ้านด่านเกวียน)article

เครื่องปั้นดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 นับตั้งแต่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็เริ่มรู้จักนำดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนำไปเผาไฟ ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่แข็งแกร่งคงรูป เหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น หม้อน้ำ แจกัน ถ้วยชาม อิฐ เป็นต้น
 และเมื่อชุมชนใด มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลายาวนาน ก็จะมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตน
ทั้งในด้านคุณภาพ และรูปแบบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ)article

 ผลิตภัณฑ์อาหาร (หมูยอ หมูแผ่น กุนเชียง ฯลฯ)...
 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 7/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ถนนกำแหงสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-44252444 โทรสาร 0-44259691