ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและ..... 19 มิ.ย. 2561 2 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมย่อย : การพัฒนาและยกระด..... 19 มิ.ย. 2561 1 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา กิจกรรมย่อย : การยกระดับขีด..... 19 มิ.ย. 2561 0 ครั้ง icon
ร่างประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและกลไกการจัดการตลาดการท่องเท..... 31 พ.ค. 2561 10 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการการท่องเ..... 31 พ.ค. 2561 8 ครั้ง
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่มนครชัยบุรินทร์ Tour of Nakhonchaiburin 4 เม.ย. 2561 11 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ปั่นจักรยานTour of Nakhonch..... 23 มี.ค 2561 11 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาจักรยาน 23 มี.ค 2561 14 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 มี.ค 2561 25 ครั้ง

หมวดย่อย