ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 15 พ.ย. 2561 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์รายการกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง 5 พ.ย. 2561 9 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (e-bidding)(ใหม่) 20 ก.ย. 2561 51 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 20 ก.ย. 2561 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (e-bidding) 19 ก.ย. 2561 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร..... 18 ก.ย. 2561 48 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร..... 18 ก.ย. 2561 33 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุ..... 10 ก.ย. 2561 47 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุริน..... 10 ก.ย. 2561 22 ครั้ง

หมวดย่อย