ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (e-bidding)(ใหม่) 20 ก.ย. 2561 17 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 20 ก.ย. 2561 19 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (e-bidding) 19 ก.ย. 2561 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร..... 18 ก.ย. 2561 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนคร..... 18 ก.ย. 2561 10 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุ..... 10 ก.ย. 2561 22 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุริน..... 10 ก.ย. 2561 14 ครั้ง
ประกาศจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 6 ก.ย. 2561 12 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนครชัยบุรินทร์ Guarant..... 6 ก.ย. 2561 10 ครั้ง

หมวดย่อย