ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 10 ส.ค. 2561 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 9 ส.ค. 2561 0 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 9 ส.ค. 2561 0 ครั้ง
ประกวดจ้างเปิดบ้านนครชัยบุรินทร์ (Open House Nakhonchaiurin) 9 ส.ค. 2561 9 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 8 ส.ค. 2561 5 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 8 ส.ค. 2561 3 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 8 ส.ค. 2561 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 8 ส.ค. 2561 4 ครั้ง
ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม..... 8 ส.ค. 2561 2 ครั้ง

หมวดย่อย