จับกระแสการท่องเที่ยวไทย 2561 ฉบับสวัสดีปีจอ

30 มี.ค 2561      142 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว TAT Intelligence Center : ได้จัดทำ เข็มทิศท่องเที่ยวฉบับสวัสดีปีจอ โดยได้คาดการณ์ #สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย 35.45 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.82 ล้านล้านบาท โดย นทท. ชาวจีน CNยังคงเป็นอันดับ 1 ทั้งจำนวนและรายได้
#จับกระแสท่องเที่ยวไทยปี2561 สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561
- นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวที่ 37.8 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ ประมาณ 2.02 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11
- คนไทยเที่ยวไทย ประมาณ 157.8 ล้านคน-ครั้ง รายได้ประมาณ 1 ล้านล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ “#เข็มทิศท่องเที่ยว” www.tourismthailand.org/TATIC หรือ http://intelligencecenter.tat.or.th/articles/9863