แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Tour of Nakhonchaiburin “ปั่นด้วยใจ สู่ถิ่นโคราชจีโอพาร์ค”

6 พ.ค. 2561      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printที่มา : 77kaoded.com
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา ได้จัดให้มีการแถลงข่าว กิจกรรม TOUR OF NAKHONCHAIBURIN “ปั่นด้วยใจ สู่ถิ่นโคราชจีโอพาร์ค” โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา(จีโอพาร์ค) สโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการ TOUR OF NAKHONCHAIBURIN “ปั่นด้วยใจ สู่ถิ่นโคราชจีโอพาร์ค”