กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

6 พ.ค. 2561      65 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

(4 พ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เปิดการประชุมเสวนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ซึ่งจัดโดยกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร โรงพยาบาล อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ทับลาน และภาคเอกชน
เข้าร่วมประชุมกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะวิกฤติ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ