ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว Tourism Assistance Center (TAC)

10 พ.ค. 2561      181 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเทึ่ยว
กองมาตรฐานและความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5 พฤษภาคม 2561. เวลา 13.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช