โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา

16 พ.ค. 2561      153 views

แชร์ทั้งหมด 3 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา
กิจกรรมหลัก การพัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี ตำบลหนองกระทุ่ม จังหวัดนครรราชสีมา
วันที 16 พฤษภาคม 2561
ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ยังมีไม่เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันและอนาคต , หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว , หัวข้อ บทบาทอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว