ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

18 พ.ค. 2561      109 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครรชสีมา ครั้งที่8
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2
หัวข้อเรื่องในที่ประชุม
1. tourism digital 2. MOTOR GP 5-7ตุลาคม 2561 3. Korat Smart City 4. Korat Geopark 5. CBT หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน 6. สายการบินเชื่อมโยงภูมิภาค 7. โคราชเมืองกีฬา 8. Sport for all 4.0 9. การปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมากล่าวต้อนรับ นายอนุชา ปะทิรัมย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดิมมาจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ มาปฏิบัติราชการที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา