ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ ครั้งที่2/2561

15 มิ.ย. 2561      218 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print















































การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพิมาย โรงแรมสีมาธานี 

___________________________________________________________

ประชุมหารือความคืบหน้าของการเสนอโครงการเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ปีงบประมาณ 2561-2562 

ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน (ท่องเที่ยวชุน) ในเขตอีสานใต้ โดย อพท.

โครงการสำรวจเส้นทางวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ในเขตอีสานใต้

โครงกา่รสร้างพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์เฉลิมพระเกียรติ Khorat Geopark

โครงการโลกของช้าง (Elephant World)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก

Fain Trip 4 เส้นทาง : ปราสาทหินถิ่นอารยธรรมขอม , เส้นทางแพรไหม ถักทออีสานใต้, อีสานใต้แซ่บนัวร์...ทัวร์ความหลากหลาย, เส้นทางธรรม เส้นทางเทียน