การประชุมสัญจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่พลศึกษา ณ อ.พิมาย

23 มิ.ย. 2561      176 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ประชุมสัญจรเจ้าหน้าที่พลศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการนำของนายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดย นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ

ห้วข้อการประชุม

ข้อมูลพื้นฐานในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

แผนการดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนและโครงการไทยนิยมยังยืนตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลการของบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาระดับตำบลและระดับอำเภอ

การแนะนำตัวเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอประทายคนใหม่

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์

อบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ในวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

จัดการแข่งขันแอโรบิกวันแม่ “TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE FOR MOM” ประจำปี ๒๕๖๑