ประมวลภาพ 29 มิ.ย.61อการศึกษาดูงานในเขตอารยธรรมล้านนา

29 มิ.ย. 2561      135 views

แชร์ทั้งหมด 4 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ท่องเที่ยว (Tourism Cluster) 

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการทำงาน

กิจกรรมที่ 3 การเดินทางศีกษาดูงาน (Benchmarking) และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ณ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

_____________________________

กิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระดับชาติถึงท้องถิ่น ตามแนวทางของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และ อารยธรรมอีสานใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อการแลกเปลี่ยน : "ข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงภูมิภาค" (เขตอารยธรรมอีสานใต้ - ล้านนา - อันดามัน)

ตามข้อตกลงกล่าวไว้ว่า 1. การเชื่อมโยงภูมิภาคล้านนา - อีสานใต้ - อันดามัน

                                   2. สร้างการรับรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

                                   3. ข้อตกลงดังกล่าว ไปทำข้อตกลงไว้เป็นระยะเวลา 3 ปี

หัวข้อการแลกเปลี่ยน : แนวทางการบูรณาการการจัดงาน LANNA EXPO 2018 ศาสตร์ศิลป์ล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน

ซึ่งตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน LANNA EXPO ปีนี้ได้จัดขึ้นเป็น ปีที่ 5 งานที่รวบรวมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยมีการแบ่งเป็นโซน ดังนี้ โซนท่องเที่ยว โซนการค้าการลงทุน โซนศิลปะวัฒนธรรม โซนเกษตร โซนOTOP&SMEs โซนนานาชาติ โซนเทคโนโลยีและนวัตกรรม โซนสุขภาพและความงาม โซนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งราชการและเอกชน ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

      ทางเขตอารยธรรมอีสานใต้ เห็นถึงประโยชน์จึงได้มีการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในเขตอีสานใต้ รวมทั้งเรื่องการบริหารจัดงานด้านการท่องเที่ยวของเขตอารยธรรมล้านนา