โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

28 ส.ค. 2561      133 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน & Home Stay                 

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน Home Stay" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้าน / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รู้จักการบริหารจัดการหมู่บ้านของตนเองให้มีความหลากหลายและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

คือ

1. บ้านดอนกลอย หมู่ 7 ตำบล ด่านขุนทด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา

2. บ้านเหวปลากั้ง หมู่ 10 ตำบล หมูสี อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

3. บ้านซับใต้ ตำบล พญาเย็น อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

3. บ้านบึงกระโตน หมู่ 8 ตำบล ประทาย อำเภอ ประทาน จังหวัดนครราชสีมา

4. บ้านหนองกะโตน อำเภอ ประทาย จังหวัดนครราชสีมา

5. บ้านดง ต.ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

6. บ้านใหม่ชมวก ต.ในเมือง อำเภอ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา