จัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)

31 ต.ค. 2561      166 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printโครงการทบทวนแผนการท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย จังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาโครงการ

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬา จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 ครั้ง

1) ประชุมจัดทำแผนพัฒนากีฬา จังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2562-2566)
เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 24.125 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2) การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนการท่องเที่ยว และแผนกีฬา จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมทบทวนแผนการท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

3) ประชาวิจารณ์แผนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                           

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอิมพีเรียล 2-4 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ โคราช