โคราชเมืองน่าอยู่ จากการจัดอันดับเมืองใหญ่ที่สุดของไทย

1 พ.ย. 2561      511 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printภาพถ่ายดาวเทียมกลางคืนประเทศไทย 2017ภาพถ่ายดาวเทียมกลางคืน 20 เมืองของไทย 2017ภาพถ่ายดาวเทียม 20 จังหวัดของไทย ต.ค. 2018ตารางอันดับคะแนนเมืองใหญ่ที่สุดของไทยผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ปี 2559ผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ปี 2559จำนวนสำนักงานราชการส่วนกลาง ระดับประเทศ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด (พ.ค.61)

จำนวนท้องถิ่นในเขตเมือง ปี 2560จำนวนบ้านในเขตเมือง ปี 2560จำนวนประชากรในเขตเมือง ปี 2560จำนวนเงินฝากรวม รายจังหวัด (10ต.ค.61)จำนวนสาขาธนาคาร รายจังหวัด (10ต.ค.61)จำนวนนักท่องเที่ยว ภายในประเทศ ปี 2560 รายจังหวัดรายได้จากการท่องเที่ยว ภายในประเทศ ปี 2560 รายจังหวัดจำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี 2560 รายจังหวัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2560 รายจังหวัจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุด 400 อันดับแรก ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัดจำนวนที่นั่งโรงภาพยนตร์ รายจังหวัด (13 ก.ค. 61)

จำนวนร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 รายจังหวัด (5 ต.ค. 61)จำนวนห้างสรรพสินค้า รายจังหวัด (13 ต.ค. 61)จำนวนศูนย์การค้า รายจังหวัด (13 ต.ค. 61)เมืองที่ใหญ่ที่สุดของไทย หรือ จังหวัดที่มีลักษณะสังคมเมืองมากที่สุดของไทย วัดกันโดยเฉพาะในพื้นที่ ท้องถิ่นในเขตเมือง*
เพื่อให้รู้ช่วงชั้นอันดับของแต่ละเมืองหรือจังหวัด กันอย่างคร่าวๆ ลดพาดพิงกันอย่างคาดเคลื่อน โดยไม่มีข้อมูลหลักฐานมากล่าวอ้าง
การวัดค่าความเจริญภายในประเทศเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะด้วยการเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ และแต่ละเมืองมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ง่ายและสามารถมีตัวเลขวัดค่าออกมาได้อย่างคร่าวๆ จึงได้คัดเลือกสถิติมา 17 สถิติใช้อ้างอิง และกำหนดให้มีค่าดัชนีเท่ากั

จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในอันดับที่ 5

#2 จำนวนห้างสรรพสินค้า รายจังหวัด (13 ต.ค. 2561)

#4 ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิง ปี2560 รายจังหวัด

#5 จำนวนศูนย์การค้า รายจังหวัด (13 ต.ค. 2561)

#5 จำนวนนักท่องเที่ยว ภายในประเทศ ปี2560 รายจังหวัด (10 ต.ค. 2561)

#5 ศูนยกลางหน่วยงานราชการ
จำนวนสำนักงานของรัฐ 51 สำนักงาน (4.7%) แบ่งเป็น
ส่วนราชการ 46 สำนักงาน (4.2%)
หน่วยงานของรัฐ 2 สำนักงาน (0.2%)
รัฐวิสาหกิจ 2 สำนักงาน (0.2%)
องค์การมหาชน 1 สำนักงาน (0.1%) 

#6 จำนวนที่นั่งโรงภาพยนตร์ รายจังหวัด (13 ก.ค. 2561)

#7 จำนวนท้องถิ่นในเขตเมือง ปี 2560

#7 จำนวนแพทย์เฉพาะทาง ปี2560 รายจังหวัด

#9 จำนวนบ้านในเขตเมือง ปี2560

#9 จำนวนประชากรในเขตเมือง ปี2560

#8 จำนวนเงินฝากรวม รายจังหวัด (10 ต.ค. 2561)

#8 จำนวนสาขาธนาคาร รายจังหวัด (10 ต.ค. 2561)

#9 อันดับคะแนนเมืองใหญ่ที่สุดของไทย จังหวัดนครราชสีมา 

#9 จำนวนร้านค้าสะดวกซื้อ 7-11 รายจังหวัด (5 ต.ค. 2561)

#10 จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ O-net สูงสุด 400 อับดับแรก ปีการศึกษา 2559 รายจังหวัด

#11 ผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ปี 2559 

#14 รายได้จากการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด ปี2560 รายจังหวัด 

#15 ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2560 
  

 

ที่มาจาก :https://pantip.com/topic/38221829?fbclid=IwAR3Z_6_WJTsfxu7WHirxrk44-bRzTfHsV0bvvuYVQyvQIZvswNkibYP-vUg