รับสมัคร โครงการอบรมผู้ตัดสิน-ผู้ฝึกสอนกีฬา

6 พ.ย. 2561      3805 views

แชร์ทั้งหมด 21 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ด้วยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา จำนวน 9 รุ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจกีฬา และสามารถปฏิบัติหน้าที่การตัดสินกีฬาตามมาตรฐานของแต่ละชนิดกีฬา 

สามารถสมัครได้ที่ http://ipeshd.dpe.go.th/login.php หรือ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://nakhonratchasima.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=531

ส่งใบสมัครทางโทรสาร 02-214-4914

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณดาวเรือง สิงห์สงข์ 08-6522-3350 ในวันเวลาราชการ

*กรมพลศึกษา รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน - เย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างการฝึกอบรม