"การันตีนครชัยบุรินทร์" สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวอีสาน กับเกณฑ์มาตรฐานระดับโลก

6 พ.ย. 2561      119 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ประชุมจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน "การันตี...นครชัยบุรินทร์"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด "นครชัยบุรินทร์"
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องอิมพีเรียล โรงแรมอิมพีเรียล โคราช เวลา 8.00 - 17.00 น.

 

วันที่คณะกรรมการจากภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มาร่วมประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อพิจารณาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานนครชัยบุรินทร์ สำหรับใช้ประเมินมาตรฐาน

  1. ผู้ประกอบการกลุ่มที่พัก
  2. ร้านอาหาร
  3. ร้านของที่ระลึก
  4. การท่องเที่ยวโดยชุมชน

ซึ่งกว่าจะมาเป็นเกณฑ์ประเมินฉบับร่างให้กรรมการพิจารณาในวันนี้ คณะกรรมการศึกษาทบทวนเกณฑ์ ทั้ง 4 กลุ่ม ได้ทำงานกันอย่างหนักหน่วง ประชุมกันหลายครั้งหลายครา เพื่อที่จะได้เกณฑ์มาตรฐานฉบับร่าง ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน #การันตีนครชัยบุรินทร์ 

ติดตามความคืบหน้าได้ที่ fb.com/guarantee.ncbr