การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่22

23 พ.ย. 2561      66 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

การประกวดศิลปะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

                      เพื่อเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลายตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ประจำปี 2562 กรมพลศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งทีมเข้าร่วมประกวดฯ ซึ่งประกอบไปด้วยประเภทการประกวด ดังนี้

1. การประกวดไหว้ครูและทักษะแม่ไม้มวยไทย จำนวน 2 คน

2. การประกวดคีตะมวยไทย (มวยไทยแอโรบิค) จำนวน 7 - 10 คน

                       โดยกำหนดรับสมัครผ่านการบันทึกแผ่น DVD หรือ FLASH DRIVE ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 จัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น และสามารถสอบถามรายละเอียดระเบียบการประกวดฯ และหลักเกณฑ์การรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่กรมพลศึกษา สำนักการกีฬา กลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ในวันและเวลาราชการหรือเว็บไซต์ http://muaythai.dpe.go.th/  หรือที่ นางสาวกิตาการ ต่ายหลี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2214 0120 ต่อ 2900-1 โทรสาร 0 2215 1171