กิจกรรมปลูกป่าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ผารักษ์สลักใด วังน้ำเขียว

24 ธ.ค. 2561      84 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมปั่นปลูกป่าเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ณ ผารักษ์สลักใด อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23 ธันวาคม 2561

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กองทัพอากาศ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ชมรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว ในการคืนความสวยงามให้ป่า และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและปลูกจิตสำนึกให้กับชุมชน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและป่าให้มีความยั่งยืน